HASIERA
INDUSTRIALIZAZIO GARAIA - Politika

Kokagunea:XIX. mendean bi aginte politiko mota ziren nagusi: monarkia absolutista eta monarkia konstituzionala edo parlamentarioa.

Monarkia absolutista Erregimen Zaharrean oinarriturik zegoen, gizartea estamentu pribilegiatu/ez pribilegiatuen artean sailkaturik, eta monarkiak esku handia zuen barne eta kanpo politikan, hots: politika arazoetan. Nobleziak botere politikoan parte hartze zuzena zuen, baina ez talde ez pribilegiatuek, burgesiak barne.

Monarkia parlamentarioa edota konstituzionala ideia liberaletan oinarritzen zen; boterea hirutan banatua zegoen: botere betearazlea (gobernua), botere legegilea (parlamentua), eta botere judiziala (epaileak). Lege oinarrizkoek osatzen zuten Konstituzioa.

Mende hasieran, absolutismoaren aurkako ideologia liberalak eta nazionalistak azaldu ziren, eta mende erditik aurrera, proletario industrialak ugaritu ahala, sozialismoa.

hasierara igo